Historiek

De advocatenassociatie Koninckx & Broekmans is de voortzetting van één der langstlopende advocatenkantoren in het gerechtelijk arrondissement Hasselt, nl. van de praktijk van meester Jan Koninckx Sr. die van 1920 tot 1977 actief was als advocaat.

In 1963 startte een kwaliteitszekere samenwerking tussen Mr Johan Koninckx en Mr Renaat Broekmans en in de jaren ’90 kwam verdere uitbreiding tot stand door de toetreding van Mr Els Koninckx, Mr Jan Koninckx Jr., Mr Tom Broekmans en Mr Stephan Beer en later ook Mr Vanessa Swinnen tot de associatie.

Historiek advocatenassociatie Koninckx & Broekmans
Historiek advocatenassociatie Koninckx & Broekmans

In de loop van de jaren heeft reeds heel wat jong-afgestudeerd talent onder de deskundige begeleiding van één der senior partners zich kunnen vormen en ontplooien tot vaardige praktijkjuristen.

Sinds zijn oprichting is Koninckx & Broekmans uitgegroeid tot een begrip in het Limburgse rechtsleven. Het kantoor is gekend als een solide groep professionele rechtspractici, die van een slagvaardige aanpak, deskundig advies, onderlegde begeleiding en cliëntgerichte zakelijkheid hun kenmerk hebben gemaakt.

Het kantoor

Op dit ogenblik zijn in het kantoor 10 advocaten actief.

Het kantoor voert een actieve procespraktijk, terwijl waar nodig en nuttig ook door adviesverlening, door onderhandeling en door bemiddeling zo efficiënt mogelijk wordt opgekomen voor de belangen van de cliënt.

Het kantoor is werkzaam op meerdere rechtsgebieden : het accent ligt voornamelijk op het aansprakelijkheidsrecht, het verzekeringsrecht, de letselschadepraktijk, het verkeersrecht, schade uit onrechtmatige daad, ongeval of ramp.

Ook zaken die verband houden met het vastgoedrecht, het handelsrecht en het verbintenissenrecht in het algemeen nemen een belangrijke plaats in.

De partners hebben op al deze vakgebieden door de jaren heen bijzondere expertise ontwikkeld en dragen hun ervaring over op het team van dynamische medewerkers.

Samenwerking

De dienstverlening is gericht op zowel verzekeraars als particulieren, op kleine en middelgrote ondernemingen, op instellingen en overheden.

Het kantoor stelt zich tot doel te voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de cliënten en opdrachtgevers, op gebied van kwaliteit, betrouwbaarheid en persoonlijke service. Het kantoor garandeert een persoonlijke aanpak, een efficiënte en stipte opvolging van dossiers, waarbij gestreefd wordt naar concrete resultaten. Het belang van de cliënt staat hierbij absoluut centraal.

Hoe complexer de zaak, des te groter is de ambitie om deze door cliëntgerichte actie tot een goed einde te brengen.

Door permanente vorming, o.m. door deelname aan postuniversitaire vervolmakingcycli, congressen, studiedagen en thema-avonden, wensen de kantoorgenoten zich voortdurend op de hoogte te houden van de recentste wetswijzigingen, de aanpassingen in de regelgeving, de tendensen in de rechtspraak en de evoluties in de rechtsleer.

Een doelgericht samengestelde en op peil gehouden bibliotheek en de aansluiting op de belangrijkste juridische databanken bieden ondersteuning aan het team.

Alhoewel Koninckx & Broekmans een onafhankelijk kantoor is dat geen deel uitmaakt van een formeel netwerk of samenwerkingsverband werkt het kantoor op geregelde basis samen met andere advocatenkantoren om een zo efficiënt en gespecialiseerd mogelijke dienstverlening naar regio en rechtstak te kunnen verlenen.

In welbepaalde materies die minder tot de dagelijkse kantoorpraktijk behoren, zo ondermeer het personen- en familierecht, het vennootschapsrecht en het arbeidsrecht , wordt voor advies en – desgewenst – doorverwijzing, nauw samengewerkt met bekwame kantoren die zich hierop specifiek oriënteren.

De samenwerking met externe kantoren gebeurt steeds in samenspraak met de cliënt en heeft als doel om op de best mogelijke manier aan zijn behoeften te beantwoorden.

Heeft u een vraag?

Neem vrijblijvend contact op

Contacteer onsOf bel: +32 (0)11 22 36 90