Handels- en incassorecht

Wij verlenen advies en bijstand in het kader van commerciële geschillen, alsook bij aangaan en de opmaak van uw commerciële overeenkomsten.

Tevens kan U een beroep op ons doen voor de invordering van uw onbetaalde facturen al of niet gepaard gaande met het nemen van bewarende maatregelen.

Neem contact op met

Heeft u een vraag?

Neem vrijblijvend contact op

Contacteer onsOf bel: +32 (0)11 22 36 90